Hote profesionale
  www.electromec.eu www.electromec.ro   < pagină de start
Sisteme exhaustare Contact
www.hote-inox.ro > Sisteme exhaustare

Instalaţii avansate pentru ventilare, filtrare şi purificare a aerului.

Experienţa noastră vastă în domeniul sistemelor de ventilaţie, încălzire, climatizare şi condiţionare a aerului ne motivează să oferim soluţii cât mai eficiente şi cât mai specializate. De aceea am dezvoltat echipamente dedicate ventilării, climatizării şi tratării aerului in diverse aplicaţii industriale şi comerciale, laboratoare sau alte spaţii unde se formează atmosfere nocive şi potenţial periculoase.

Instalaţii de ventilare locală prin aspiraţie – atunci când nocivităţile sunt concentrate, captarea lor se face la locul de producere prin:
· dispozitive deschise: hote aspirante, aspiraţii marginale sau perimetrale;
· dispozitive semi-închise: nişe de ventilare;
· dispozitive închise: carcase, cabine ventilate;
Soluții complete pentru tehnologia de desprăfuire şi filtrare.
Realizăm instalații de filtrare pentru industria energetică, industria cimentului, industria chimică, industria alimentară, industria extracțiilor de materii prime, industria incinerării de deșeuri și alte asemenea industrii.

Gama noastră de produse include piese de schimb, dispozitive de măsurare și control, carcase de metalice, cartușe de filtrare, rame de filtrare, articolele de climatizare cum ar fi filtrele cu mâneci si buzunare, bureți de filtrare pentru filtrele de aer, dar și casete de filtrare, capacele pentru saci și suspensiile, curelele de reglare, pulbere prefiltrare pentru sistemele de filtrare.

Protecția sustenabilă a mediului și a climei.
Pe lângă reducerea costurilor în ceea ce privește compania dvs., protecția mediului reprezintă un element de interes central pentru noi. Întrunim toate cerințele legale în domeniul mediului înconjurător. Acțiunile pe care le întreprindem respectă cerințele de la nivel internațional în ceea ce privește sistemele de managementul mediului în conformitate custandardul ISO 14001 și sistemele de managementul calității în conformitate cu standardul ISO 9001. Suntem certificați drept companie specializată de managementul deșeurilor în conformitate cu articolul 56 din Legea privind Managementul Substanțelor cu Circuit Închis, împreună cu Ordonanța privind Companiile Specializate în Managementul Deșeurilor.

În ceea ce ne privește, protecția naturii înseamnă mult mai mult decât atât: în calitatea noastră de companie ce a conștientizat în mod progresiv relevanța mediului înconjurător, acordăm o atenție deosebită managementului sustenabil și utilizării cu atenție a resurselor – grație valorilor reduse de emisii, utilizării în mod optim a mediilor de filtrare corespunzătoare sau unui echilibru CO2 mai bun prin evitarea evacuării și aruncării de deșeuri în mediu.

În calitate de companie certificată de managementul deșeurilor, acționăm în cadrul unor unități de tratare a deșeurilor autorizate în mod oficial și deținem autorizațiile în materie de transport și depozitare în ceea ce privește deșeurile periculoase. Astfel vă putem garanta că nu se eliberează niciun fel de substanțe periculoase în mediu.


Hote profesionale.


Productivitatea în bucătăriile industriale de înaltă performanţă.
Temperatura mediului ambiant influenţează direct capacitatea de lucru a unei persoane. Atunci când temperatura ambiantă este prea ridicată, acest lucru afectează direct starea de confort şi implicit productivitatea unei persoane. Un climat confortabil scade riscurile de accident şi creşte productivitatea muncii.

Pentru asigurarea unui mediu productiv şi fără pericol pentru sănătatea oamenilor, în bucătăriile industriale profesionale un sistem eficient de ventilaţie trebuie să elimine căldura în exces, să elimine particulele de grăsimi, mirosurile şi gazele nocive din aer, să aibă capacitatea de a înlocui aerul poluat cu aer proaspăt şi să prevină răspândirea mirosurilor sau a emisiilor poluante în exterior.
 
Filtrare aer.

Sisteme de ventilaţie pentru laboratoare.
Scopul acestor sisteme este eliminarea totală sau diluarea vaporilor, mirosurilor neplăcute şi a compuşilor chimici toxici poluanţi din laboratoare aflate în universităţi, spitale, instituţii de cercetare, facilităţi de producţie din industria chimică, petrochimică, farmaceutică sau electronică.

Aceste sisteme de ventilaţie, filtrare şi purificare a aerului sunt destinate a fi folosite în special în laboratoare de testare şi de diagnostic clinic, biologic, microbiologic, cercetare, chimie analitică, biotehnologie, industria farmaceutică, domeniul alimentar, chimicale fine, petrochimie, cosmetică, industria electronică, etc. Pot fi dotate cu o serie de filtre, funcţie de aplicaţie sau racordate la sisteme complexe de filtrare şi purificare a aerului.

Sistemele de ventilaţie pentru laboratoare, în cele mai multe cazuri, sunt sisteme speciale iar proiectarea şi dimensionarea lor se face ţinând seama de tipul şi proprietăţile compuşilor chimici prezenţi şi de specificul activităţilor desfăşurate.


Necesitatea ventilării şi climatizării bucătăriilor industriale.
În bucătăriile industriale condiţiile de lucru sunt extrem de grele, este un mediu solicitant. Sistemele de ventilaţie au un rol extrem de important în asigurarea confortului şi a condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii. Confortul şi productivitatea sunt strâns legate de condiţiile mediului ambiant. Disconfortul termic poate creşte numărul accidentelor la locul de muncă şi creşte riscul de îmbolnăvire. Temperaturile ridicate, mirosurile, aerul poluat şi umiditatea ridicată afectează productivitatea muncii, prosperitatea afacerii şi au impact negativ asupra mediului înconjurător.

Sistemele de ventilaţie, climatizare, purificare şi tratare a aerului sunt necesare în bucătăriile industriale şi comerciale pentru că: se degajă o mare cantitate de căldură prin convecţie şi radiaţie, calitatea aerului este afectată de mirosuri şi particule de grăsimi, umiditatea este foarte mare datorită procesului de gătire a mâncărurilor şi spălării, trebuie îndeplinite condiţii stricte în ceea ce priveşte protecţia mediului, trebuie îndeplinite condiţii stricte privind securitatea şi sănătatea muncii.

Sisteme pentru asigurarea ventilaţiei în bucătării industriale.
Acestea pot include module pentru recuperarea căldurii din aerul evacuat, module de filtrare, baterii de răcire, încălzire sau control complet automat al modului de funcţionare. Proiectarea şi dimensionarea acestor sisteme de exhaustare şi tratare a aerului se face folosind aplicaţii CAD specializate.

Sistemele înglobează o serie de filtre care elimină din aer mirosurile, particulele de ulei şi fumul provenit din ardere. Aceste echipamente respectă cele mai stricte norme de poluare, evacuând în atmosferă aer curat lipsit de elemente nocive sau mirosuri.

Echipamentele noastre sunt extrem de fiabile şi performante, asigurăm până la 5 ani garanţie, iar această garanţie acoperă toate componentele agregatelor. Suportul tehnic este permanent fiind asigurat de personal foarte bine pregătit şi dotat tehnic. În majoritatea cazurilor, rezolvarea problemelor apărute se face la sediul clienţilor în mai puţin de o zi, pe teritoriul României.
 
 
Cele mai frecvente substanțe periculoase pentru sistemul dvs. respirator
Pentru o imagine aprofundată, să analizăm pericolele mediului de lucru. Riscurile pot fi împărțite în aproximativ șase grupuri (unele substanțe pot fi clasificate în mai multe categorii):

· Gazele - cele mai frecvente gaze includ gaze inerte, acide sau organice - dioxid de carbon nerespirabil, monoxid de carbon otrăvitor, compuși iritanți ai clorului sau hidrogen sulfurat. Cele mai periculoase gaze sunt cauzate de rafinarea uleiului, exploatarea, tratarea pielii sau procesarea celulozei și hârtiei.
· Substanțele volatile - Cele mai des utilizate substanțe volatile sunt toluenul, acetona sau clorura de metilen. Cele mai importante pericole le reprezintă vaporii acestor solvenți care apar atunci când se aplică acoperiri prin pulverizare, adezivi și vopsele sau când se îndepărtează impuritățile. Aceste substanțe sunt cel mai frecvent întâlnite de lucrătorii care se ocupă de curățarea chimică și industrială sau de producătorii acestora.
· Praful - de obicei particulele solide formate mecanic, care au un diametru de 0,5 până la 10 microni. Particulele de praf sunt rezultatul mai multor procese, de la spargerea pietrelor, măcinarea, decaparea și gravarea metalelor sau rindeluirea lemnului. Exemple de praf cu potențial dăunător includ particulele de praf de lemn, praf mineral, pulberi și particule de metale sau siliciu formate în timpul procesării agregatelor.
· Fumul - apare cel mai adesea din prelucrarea metalelor prin sudare, șlefuire, tăiere sau topire. Includem și fumul în categoria substanțelor dăunătoare, deoarece inhalarea acestuia poate contribui în mare măsură la formarea de celule care cauzează cancer.
· Aerosolii - tot un pericol îl reprezintă și particulele lichide cu un diametru de 5 până la 100 microni. Aerosolii toxici sunt produși cel mai adesea în timpul vopsirii și lăcuirii. Așadar, îi puteți întâlni, de obicei, în domeniul construcțiilor și ingineriei mecanice.
· Microfibrele - fibrele dăunătoare provin cel mai adesea din azbest sau diverse plăci din fibră de sticlă. Ele sunt eliberate în aer în timpul întreținerii și demolării clădirilor unde ar putea fi folosite ca material izolant sau pentru acoperișuri.

Organizația Mondială a Sănătății oferă, de asemenea, informații suplimentare despre substanțele nocive legate de locul de muncă.
 
Pentru informaţii contactaţi ELECTROMEC la tel. (004)0360102006 sau e-mail: office@electromec.ro.
Pagină de start Hote industriale Sisteme exhaustare Contact
Copyright © 2022 ELECTROMEC. All rights reserved. Termeni de utilizare Clauze de confidenţialitate